Resmi Gazete’de bugün (08.06.2020)

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Haber Üniversitesi Tefviz Yönetmeliği
–– Kayseri Üniversitesi Azık Çalışmaları Pratik ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Hava Kurumu Üniversitesi Tefviz Yönetmeliği

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve Tefviz İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

Yorum (Yok)

Yorum yaz