İmalat sanayide yatırımları etkileyen en önemli unsur: Talep

Investing.com –  İmalat sanayinde faaliyet gösteren işyerlerinin üst düzey yöneticilerinin, mevcut yatırım eğilimleri ve yakın geleceğe yönelik yatırım planları ile yatırımların yapısı ve yatırım kararlarında etkili olan faktörlerle ilgili değerlendirmelerin yer aldığı Yatırım Eğilimi İstatistikleri Güz Dönemi raporuna göre;

2020 yılı Güz döneminde, imalat sanayi genelinde 2020 yılı brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari fiyatlarla artış oranının %23,2 ile Bahar döneminde öngörülenden daha düşük gerçekleştiği gözlendi.

2020 yılı Güz dönemi anket sonuçlarına göre, imalat sanayi genelinde 2021 yılı yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari fiyatlarla %48,4 oranında artacağı öngörüldü.

Yatırımlar amaçlarına göre değerlendirildiğinde, 2020 yılında imalat sanayi genelinde yatırımların daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesine yönelik olduğu, onu sırasıyla üretimde verimliliğin artırılması, üretim kapasitesinin artırılması ve diğer yatırım hedeflerinin izlediği gözlendi.

İşyerlerinin büyüklük gruplarına göre yapılan değerlendirmeye göre, 2020 yılındaki yatırımların tüm büyüklük gruplarında daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesi amacına yönelik olduğu ve onu üretimde verimliliğin artırılması amacının izlediği görüldü.

Yatırımları etkileyen unsurlar 2020 ve 2021 yılları için değerlendirildiğinde, imalat sanayi genelinde bütün faktörlerin yatırımları artırıcı yönde etkilediği görülürken, talep faktörünün yatırımları etkileyen en önemli unsur olduğu gözlendi. İşyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla yapılan değerlendirmeye göre, talep faktörünün tüm büyüklük gruplarında da yatırımları etkileyen en önemli unsur olduğu gözlendi.

Yazar: Necdet Erginsoy

Yorum (Yok)

Yorum yaz