BDDK bankaları Faal Rasyosu konusunda uyardı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) COVID-19 salgını nedeniyle yaşanılan sürecin iktisada tesirini mümkün olan en az seviyeye indirmek ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların en faal biçimde kullanılmasını sağlamak gayesiyle bankaların 01 Mayıs 2020’den itibaren Etkin Rasyosu (AR) hesaplamasına karar vermişti. Daha sonra 29 Mayıs 2020’de aşağıda biçimde revizyona gitmiş ve birtakım kredi kalemlerinin katsayılarını artırmıştı.

ÜÇ MEVZUYA DİKKAT ÇEKTİ

BDDK 04 Haziran 2020 tarihinde bankalara Canlı Rasyosu ile ilgili yazı göndererek üç hususa dikkat etmelerini istedi.

“Bilindiği üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Heyetinin (Kurul) 18.04.2020 tarih ve 9000 sayılı Kararı ile COVID-19 salgını nedeniyle yaşadığımız sürecin ekonomimize, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz tesirini mümkün olan en az seviyeye indirmek ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların en dinamik biçimde kullanılmasını sağlamak emeliyle bankaların, 01.05.2020’den başlamak üzere, Canlı Rasyosu (AR) hesaplamalarına karar verilmiş, kelam konusu rasyonun nasıl hesaplanacağına ait tarz ve esaslar muhtelif tarihlerde kuruluş birlikleri vasıtasıyla bankalara iletilmiştir.

Bankaların AR’ye ait tatbikleri Kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, bankalarca bahse gerekli itinanın gösterildiği değerlendirilmekle birlikte, yapılan teftiş ve incelemelerde, az sayıda da olsa, AR’nin ihdas edilme maksadına karşıt olarak, ilgili düzenlemede belirtilen bilanço ögelerinin vade, had ve tarifleri ayarlanmak suretiyle anılan nispeti şekilsel manada sağlamaya yönelik süreçlere yönelindiği de görülmektedir.

Bu minvalde;

– Geçmiş bir yıllık siyaset ve süreç hacimlerinden kıymetli ölçüde farklılaşarak, ihraç edilen finansman bonolarının vadelerinin, ilgili düzenlemede belirlenen vade sınırlamasına yakın vadeli olarak belirlenmesi,

– Düzenlemede mahal verilen kredilere ait vade hududunu değersiz ölçüde aşacak vadeli kredilerde olağandışı birikmelere sebebiyet verilmesi,

– Kredilere yönelik mevcut sınıflandırmada açık maddi yanlışların düzeltilmesi dışında, KOBİ, girişim ve ihracat kredilerinin tariflerinde değişiklik yapılması üzere AR’ye ait düzenlemelerin dolanılması hedefine yönelik süreç tesis edilmemesi gerekli görülmektedir.

Bu çerçevede, yapılan kontrollerde bu tıp maksada karşıt süreçlerin tespiti halinde, anılan süreçlerin AR’nin hesaplanmasına dahil edilip edilmeyeceğinin değerlendirileceğinin ve kıymetlendirme sonucuna nazaran gerekli süreçlerin tesis edileceğinin bilinmesinde yarar görülmektedir.”

ALTERNATİF YOLLAR DAIMA DENENİYOR

TED Üniversitesi İşletme Kısım Yöneticisi Doç. Dr. İbrahim Ünalmış hususla ilgili olarak bu tip makro ihtiyati siyasetlerin emelinin umumiyetle iktisadın canlandırılması ya da soğutulması olduğunu söyledi. Canlı Rasyosu da bu siyasetlerden biri derken, yurt içinde ve yurt dışında getirilen bu tip kriterler için alternatif yolların daima denendiğini belirtti.

Ünalmış “Geçmiş devirde Güney Kore’de konut kredi talebi lakin üç aşamada denetim edilebildi. Yıllık gelir/kredi ödemesi orantısına getirilen tavan sınırlaması, bankalar tarafından kredi vadesini uzatılarak aşıldı; ama bu bölümde vade uyumsuzluğunu daha da artırdı” dedi. Ünalmış son olarak makro ihtiyati önlemleri bir bütün olarak kıymetlendirmek ve istenen hedefe ulaşmak için bu siyasetlerin kombinasyonlarını bir arada kullanmak gerektiğinin altını çizdi.

Cumhur Örnek

BLOOMBERG HT ARAŞTIRMA YÖNETICISI

Yorum (Yok)

Yorum yaz