YENİLEME 1-TCMB kaynaklarından 20 mlyr TL fiyatında yatırım taahhütlü avans kredisi kullandırılacak

(Albayrak’ın ve TKYB’nin açıklaması eklendi)

ANKARA, 8 Haziran (Reuters) – Merkez Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) aracılığı ile 20 milyar TL fiyatında yatırım taahhütlü avans kredisi kullandırılacağını açıkladı.

TCMB’den Cuma günü akşam saatlerinde yapılan açıklamada, “TL cinsi reeskont kredileri için tahsis edilen imkânın 20 milyar Türk lirasının, memleketimiz açısından kritik ehemmiyette olan selektif dallardaki yatırımların desteklenmesi emeliyle, daha verimli bir biçimde yatırım taahhütlü avans kredisi olarak kullandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Krediler, azami 10 yıl vadeli ve sabit getirili olarak kullandırılacak. Kredi getiri orantısı bankalar için TCMB siyaset nema nispetinin 150 baz puan altında olacak. Firma bazında kullandırılabilecek azami kredi meblağı istisnalar haricinde 400 milyon TL ile sonlu olacak.

TCMB açıklamasına nazaran kredi ile fiyat istikrarı ve finansal istikrar gayeleri ile koordinasyonlu olarak verimliliği yüksek, ithalatı azaltan ve ihracatı destekleyen yatırımların teşvik edilmesi, dışa bağımlılığın ve cari açık sıkıntısının azaltılması ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Yatırım taahhütlü avans kredisi, kalkınma ve yatırım bankaları aracılığıyla, Yatırım Teşvik Evrakına sahip ve selektif kollarda yatırım yapacak firmalara kullandırılacak. Krediler, birinci aşamada TKYB aracılığı ile kullandırılmaya başlanacak, daha sonra sair kalkınma ve yatırım bankaları da pratiğe dâhil edilebilecek.

Kaynak ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter paylaşımında “İthalatı azaltıp, ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

TKYB ise yazılı açıklamasın %7.75 sabit getirili 10 yıla kadar vadeli yatırıma destek kredisini bugün tasarrufa sunulduğunu belirtti. TKYB Umum Yöneticisi İbrahim Öztop bu kredi ile bölümleri ve yatırımcıları destekleyerek koronavirüs salgınının global çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye iktisadı üzerindeki tesirlerinin sonlandırılmasına ekte bulunacaklarını söyledi.

TKYB açıklamasında kredinin, döviz kurundaki dalgalanmaların yarattığı güvensizliğe karşı yatırımcıyı 10 yıla kadar vade ile TL garantisinde ve sabit nemayla koruduğuna dikkat çekildi.

TCMB koronavirüs salgınının global çapta yarattığı belirsizliğin iktisadı üzerindeki olumsuz tesirlerinin sonlandırılması emeliyle, Mart ahir 60 milyar TL’ye kadar TL cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi kullandırılacağı açıklamıştı.

TCMB şimdiki açıklaması ile işletme anaparasına yönelik kredi gereksiniminin bankacılık sistemince “etkin bir şekilde” karşılandığını belirterek ilgili meblağın 20 milyar TL’sinin “kritik değerde olan selektif dallardaki yatırımların desteklenmesi amacıyla” tahsis edildiğini açıkladı.

Yorum (Yok)

Yorum yaz